Tin tức

Khối lượng riêng của sắt (D)
Khối lượng riêng của sắt (D)
4/25/2018 5:51:58 PM
Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3

Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3, điều này có ý nghĩa là cứ 1 m3 sắt thì có khối lượng là 7.800 kg

Khối lượng riêng của một chất là đại lượng được tính bằng thương số giữa khối lượng của chất đó với thể tích của nó. Nếu chất đó có thêm đặc tính là đồng chất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.

Công tức tính:

  • D = m / V (1)

Trong đó:

  • D: Khối lượng riêng của sắt,  đơn vị tính kg/m3
  • m: Trọng lượng của sắt, đơn vị tính kg
  • V: Thể tích của sắt,  đơn vị tính m3

Vậy 1kg sắt sẽ có thể thích là bao nhiêu m3?

Ta có: D = 7.800 kg/m3.

Từ công thức (1)

      => V = m / D

               = 1 / 7.800

               = 0.078 m3

  Vậy 1kg sắt sẽ có thể tích là 0.078 m3

Công thức tính trọng lượng của sắt là gì?

Trong đó:

  • m là trọng lượng của sắt đơn vị kg
  • 7800: khối lượng riêng của sắt đơn vị kg/m3
  • L: Chiều dài của sắt đơn vị là m
  • 3.14: Số pi
  • d: Đường kính của dây sắt thép  đơn vị là m

Bảng tra trọng lượng để biết một cây thép vằn có chiều dài L=11.6m nặng bao nhiêu kg:

Trọng lượng của sắt

Dung sai đơn trọng theo quy định là +/- 5%

Tags: Tin tức

Tin liên quan

Tin khác