Liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn phòng:
P 1010 tòa B, TSQ, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy:
Khu CN Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội
Tel:
0902.559 555
Email:
ketcauthepvsteel@gmail.com
Hotline:
0902.559 555